bels-627

BELS

BELS_logo_135Spoločnosť Bels s.r.o. Bratislava bola založená v roku 1993. Hlavným predmetom jej činnosti je zastupovanie zahraničných firiem z odboru stavebníctva a strojárstva, predaj výrobkov týchto firiem na území Slovenskej republiky a zaisťovanie záručného a pozáručného servisu na predané výrobky.

Spoločnosť poskytuje taktiež poradenskú a konzultačnú službu v týchto odboroch. Pracovníci firmy sú schopní poskytnúť kvalifikovanú radu i odbornú pomoc pri nákupe, údržbe a opravách strojov, hydraulických systémov, náradí a dieselových motorov.

dieselové motory